داروسازی پردیس بین الملل کرمان
وبلاگ دانشجویان داروسازی پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
[ پنجشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 18:56 ] [ مجید فاریابی ] [ ]

شرایط شرکت در آزمون علوم پایه

برنامه دکترای عمومی داروسازی شامل مراحل زیر می باشد:

مرحله1: دروس عمومی و علوم پایه

مرحله2: دروس اختصاصی داروسازی ، کارآموزی ، کارآموزی در عرصه و پایان نامه

در پایان مرحله اول، امتحان جامع علوم پایه برگزار می شود و قبولی در این امتحان شرط ورود به دوره بعدی می باشد

شرط شرکت در امتحان جامع علوم پایه ، قبولی در کلیه درس های مرحله اول (درس های علوم پایه و کلیه درس های عمومی) و کسب میانگین کل 12 از این مرحله است.

با این حال در شرایطی که دانشجو تنها یک درس عمومی باقی داشته باشد می تواند در امتحان جامع علوم پایه شرکت کند و در صورت قبولی، درس باقی مانده را در دوره بعدی بگذارند.

شرکت در امتحان جامع علوم پایه تا سه نوبت مجاز است. چنانچه دانشجو در امتحان مزبور نمره قبولی کسب نکند از ادامه تحصیل در دوره دکترای عمومی داروسازی محروم می شود.

شرایط اخذ پایان نامه و مراحل دفاع از پایان نامه

دانشجو باید پس از گذراندن 140 واحد درسی دوره دکترای عمومی داروسازی تا یکسال موضوع پایان نامه خود را انتخاب و به ثبت برساند.

مراحل فراغت از تحصیل

دانشجویی که کلیه واحدهای درسی و مراحل آموزشی دوره دکترای عمومی داروسازی و پایان نامه را طبق برنامه مصوب بر اساس مقررات این آئین نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ التحصیل دوره دکترای عمومی داروسازی شناخته می شود و تاریخ گذراندن پایان نامه، تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو تلقی می گردد.

شرایط قائم مقامی مسئولیت فنی داروخانه ها

دانشجو بایستی 140 واحد را گذرانده و معدل وی بالای 14 باشد.

اخذ گواهی اشتغال به تحصیل

دانشجو بایستی در روزهای یکشنبه و سه شنبه از طریق آموزش، فرم اشتغال به تحصیل را تکمیل نموده و بعد از تایپ و امضای خانم دکتر شریفی فر ، در روزهای دوشنبه و چهار شنبه شماره نامه را دریافت نماید.
 
[ پنجشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 18:53 ] [ مجید فاریابی ] [ ]
روی لینک زیر کلیک راست و آنرا باز کنید در یک صفحه جدید

http://www.kmu.ac.ir/SiteWizard/userupload/doc/daroosazi/registration%20thesis0.pdf

[ پنجشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 18:46 ] [ مجید فاریابی ] [ ]
 

بسمه تعالي

 

 

تهيه و تنظيم: فاطمه اميني

 

 

الف-   مشخصات روي جلد  پايان نامه ها و رساله ها :

1-     جلد پايان نامه براي دانشجويان دوره دكتري از نوع گالينگور با رنگ مشكي و براي رساله Ph.D. گالينگور با رنگ آبي تيره مي باشد.

2-      دانشجويان مي بايست بر روي جلد به ترتيب آرم دانشگاه علوم پزشكي تهران، عبارت « دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران»، «دانشكده داروسازي»، «جهت دريافت درجه »، موضوع، استاد (استادان) راهنما، استاد (استادان) مشاور و  نگارش را با رنگ طلايي زركوب نمايند. به علاوه شماره پايان نامه نيز در قسمت پائيني شيرازه آن زركوب شود. اين شماره در سمت چپ پائين جلد پايان نامه نيز زركوب مي شود. عبارت «سال تحصيلي» نيز در سمت راست پائين جلد زركوب مي شود.

 

ب -  مشخصات صفحات داخلي پايان نامه و رساله:

- قلم فارسي مورد استفاده در متن پايان نامه مي تواند نازنين، زر يا لوتوس 13 و قلم انگليسي Times New Roman 12 باشد.

- قلم مورد استفاده در عنوانها مي تواند تيتر 13-11 و قلم مورد استفاده در متن به صورت پررنگ (Bold) و با فونت 16-13 باشد.

- فواصل بين سطرها (line spacing) بايد يك و نيم باشد.

طرح كلي پايان نامه

به طور كلي پايان نامه شامل قسمت هاي زير مي باشد:

1- جلد پايان نامه

2- صفحه عنوان داخلي (لازم است این صفحه در برگه انتهایی پایان نامه نیز به زبان انگلیسی قید شود)

3- اهداء پايان نامه

4- تشكر و قدرداني

5- خلاصه پايان نامه (فارسي)

6-كلمات كليدي (حداقل پنج كلمه و يا اصطلاح كليدي كه اصول و خطوط كلي مطالب نظري و عملي پايان نامه را بيان نمايد و بتواند كمكي در پي گيري موضوع از مآخذ مختلف باشد. از كلمات كلي استفاده نشود) به ادامه  مطلب رجوع کنید


ادامه مطلب
[ پنجشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 18:44 ] [ مجید فاریابی ] [ ]
Jump to: navigation, search

Rubber bridge is a form of contract bridge and is played with four players. It is most often played for fun but is also played seriously for money. Rubber Bridge involves a high degree of skill but there is also a fair amount of luck involved in who gets the best cards.

Contents

Playing rubber bridge

Rubber bridge is usually played with a standard deck of 52 cards (though two decks are often supplied in bridge sets, only one is used in the game).

From high to low, the cards are ranked A K Q J 10 9 8 7 6 5 4 3 2. Suits are ranked Spades (), Hearts (), Diamonds (), Clubs (). Four players play in partnerships, with partners sitting opposite each other. Gameplay rotates clockwise around the table.[1]

At the beginning of a rubber the players cut to decide partnerships and who deals the first hand. A deck is spread face down on the table and each player takes a card (but not one from the ends). The player with the highest card deals the first hand. The player who drew the second highest card plays with the dealer against the other two players.

Some rules have suggested the use of two packs to choose from but is generally disregarded and absent from most published rules of the game. Where two decks are specified in the rules, the dealer selects a deck and passes it to the player on his left to be shuffled. The deck is then passed to player to right of the dealer to be cut. Dealer's partner shuffles the second deck during the deal to speed things up.[1]

Starting with the player to his left, the dealer deals 13 cards to each player, one at a time. The deal rotates clockwise after each hand.

The contract to be played is determined by an auction in which the players bid for the number of tricks they will make and the trump suit or no trumps. A bid consists of the number of tricks above 6 you need to make and the denomination; e.g. "1" is 7 tricks with clubs as trumps, "3NT" is 9 tricks with no trump suit. The dealer bids first. At their turn players may either: pass, bid to make a higher contract, "double" an opponent's contract (which increases the penalties for failing to make the contract or the points for making the contract) or "redouble" their side's doubled contract which doubles the points again. A player may bid again after they have passed. The auction ends when any bid is followed by three consecutive passes. If all four players pass the hand is passed in and the deal rotates.[1]

Once the contract has been decided, the player of the winning pair who mentioned the denomination of the contract becomes declarer. The opening lead is made by the player on declarer's left. Declarer’s partner then lays down their hand face up on the table as dummy, with the trump suit on their right. Declarer plays both his and dummy's cards. Each player, in turn, plays a card to the trick and they must play a card of the suit led if they have one. A player who has no cards of the suit led may play any card either discarding or trumping. A trick is won by the highest card of the suit led unless trumps are played, when the highest trump wins. The winner of the trick leads to the next trick.[1]

Scoring

Rubber bridge is scored on a sheet of paper with columns labeled "We" and "They". A horizontal line is drawn across the middle of the sheet to divide it into "above the line" and "below the line". Only tricks bid for and made are scored below the line and count towards game. Over-tricks, under-tricks, bonuses and penalties are all scored above the line.[1]

Points are scored below the line for tricks bid and made:

Suit Points
No Trump 1st trick 40, subsequent tricks 30
Major ( and ) 30 per trick
Minor ( and ) 20 per trick

Making a doubled contract scores double the points below the line, adds a 50 point bonus above the line and increases the value of over-tricks. Doubling or redoubling does not affect honour, rubber or slam bonuses.

Making a redoubled contract scores twice the scores for making a doubled contract.ادامه مطلب
[ چهارشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۱ ] [ 14:9 ] [ مجید فاریابی ] [ ]
 زمان                   جذب پدل                             جذب بسکت  

100.7610.853
200.8030.859
300.855.0.862جذب محلول های استاندارد

1.3082.3613.3853.7034.230
246810

غلضت(ستون پایینی  بر حسب ppm

[ چهارشنبه بیست و هشتم تیر ۱۳۹۱ ] [ 12:30 ] [ مجید فاریابی ] [ ]
امروز به پایان خط ایستگاه هفتم رسیدیم و ترم هفتم با همه خوبی و بدیهاش به خاطره ها پیوست. با اینکه ترم سنگینی بود ولی خدا را شاکریم که اکثرا نمرات خوبی گرفتند و اگر اشتباه نکنم کلاسمون 100% قبولی در تمام واحدها را داشته که در نوع خودش یک رکورد محسوب میشه .  و  ترمی بو که دوستان به هماهنگی و همکاری نسبتا خوبی رسیدمد گرچه بعضی ها هنوز زیر آبی می رفتند  ولی  اکثرا با هم بودن و اگر چیزی داشتند به همه می دادند

امیدوارم که همگی تعطیلات تابستانی خوبی داشته باشید و روزهای گرم تابستانی را کنار خانواده سپری کنید

مجید فاریابی

(بعد از امتحان آنالیز عملی)

27/04/1391


[ سه شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۱ ] [ 15:50 ] [ مجید فاریابی ] [ ]
 

ترم هشتم

ترم نهم

نام درس

شماره درس

واحد

نام درس

شماره درس

واحد

فارماسیوتیکس 3 مایعات و تزریقی (ن)

1327103

31

فارماسیوتیکس 3 مایعات و تزریقی (ع)

1327104

1

دارودرمانی بیماریها 2

1338111

3

کشت سلولی

1330106

1

فارماسیوتیکس 4 نیمه جامدات (ن)

1327105

2

کنترل فیزیکو عملی

1330107

1

فارماسیوتیکس 4 نیمه جامدات (ع)

1327106

1

کارآموزی داروخانه شهری

1341128

2

سم شناسی (ن)

1339100

2

موادخوراکی و رژیم های درمانی

1338113

3

فارماکوگنوزی 2 (ن)

1327110

3

دارو درمانی بیماریها 1

1338110

3

داروشناسی 2 (ع)

1338109

1

فارماکوگنوزی 1

1327109

2

شیمی دارویی 3

1342126

3

شیمی دارویی 2

1342181

3

واژه شناسی در داروسازی وپزشکی

1326106

2

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

19

مجموع

 

18

[ سه شنبه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۱ ] [ 15:42 ] [ مجید فاریابی ] [ ]
دكتر پور نامداري

انواع شستشو را روي نمودار مشخص كنيد 

جواب سوالات ص و غ را فقط يادشون بود كه ميگفتن اولي غ و بقيه ص بودن ٤ تا سوال بوده 

مسئله هم از اين روش حل ميشده 

پيك نمونه تقسيم بر پيك استاندارد ضرب در غلظت استاندارد 

حالا جواب را ضرب در ضريب رقت ميكنيم ، حواستان به واحد ها باشه

دكتر حسن زاده روش استاندارد addition رو هم ميخواسته و جواب سوالي هم كه بوده پيتر چرا جواب بدست نياورده اين بوده كه چون جذب در ناحيه يووي بوده و سل شيشه اي هم در زير ٤٠٠ جذب داره پيك بدست نياورده ،

جواب سوالات خانم مهرباني 

1-گراني به علت اتصال فشار مثبت و منفي در دستگاه است - ٢ gc براي مواد فرار استفاده ميشه 

موفق باشيد ، خدري

[ دوشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۱ ] [ 23:45 ] [ مجید فاریابی ] [ ]
دکتر حسن زاده

1-چرا  FTIR استفاده می کنیم  مزیت آن چیست؟

2- مراحل UV؟

3- ابتدا 0/1m             .....................اگر جذب زیاد بود چکار کنیم؟

4-دو نوع سل  مورد اتفاده برای این نمونه مایع چرا؟

4-در رفرانس 0/024mol                  س0/018 اندازه بگیره

     جذب 1                                        چه جذبی (عدد) ؟ چرا؟

فکر کنم منظورش این بوده که با رفرنس جذب  یک را می ده حالا با نومنه مجوهول ما چه جذبی را میدهد

5-حلال تولوئن تری متیل چه جذبی را نشان می دهد چرا ؟


دکتر مهربانی

1- دلیل گرانی  GC

2- کار GC ?

هرکس  سوالات را دید به دیگران هم بگوید خیلی بدخط بود مجبور شدم تاپش کنم
ادامه مطلب
[ دوشنبه بیست و ششم تیر ۱۳۹۱ ] [ 23:21 ] [ مجید فاریابی ] [ ]

قابليت پلاستيكيPlasticity
يكي از خواص بسيار مهم فلزات پلاستيكي آنها است. قابليت پلاستيكي عبارتست از قابليت تغيير شكل بسيار زياد يك فلز بدون آنكه بكشند.

الاستيسيته (قابليت ارتجاعي)

اين قانون را بدين صورت مي توان بيان كرد: مقداري كه يك جسم الاستيك خم و يا كشيده مي شود. ازدياد طول جسم (تغيير طول نسبي) با نيروي وارد بر آن (تنش) نسبت مستقيم دارد. بعداً دريافتند كه اين قانون فقط در حدود مشخص از تنشها صادق است. بالاتر از اين تنش نقطه اي وجود دارد كه حد الاستيك موسوم است. اگر ميزان بار از اين نقطه تجاوز كند جسم به طور دائم تغيير شكل مي دهد. در حقيقت حتي بارهاي كم نيز كاملاً اسلاستيك نيستند لذا بايستي از يك روش دلخواه براي تعيين حد الاستيك تجارتي استفاده كرد.

گِرانرَوی ،لِزْجَت یا ویسکوزیته(به انگلیسی: Viscosity)، عبارت است از مقاومت یک مایع در برابر اعمال تنش برشی. در یک سیال جاری (در حال حرکت)، که لایه‌های مختلف آن نسبت به یکدیگر جابجا می‌شوند، به‌مقدار مقاومت لایه‌های سیال در برابر لغزش روی هم گرانروی سیال می‌گویند. هرچه گرانروی مایعی بیشتر باشد، برای ایجاد تغییر شکل یکسان، به تنش برشی بیشتری نیاز است. به‌عنوان مثال گرانروی عسل از گرانروی شیر بسیار بیشتر است.

با افزایش دما لزجت سیالات مایع کاهش می یابدولی در گازها، قضیه برعکس است، البته درصد تغییرات آن برای سیالات مختلف متفاوت است.

THE STAGES IN SUGAR COATING


ادامه مطلب
[ یکشنبه بیست و پنجم تیر ۱۳۹۱ ] [ 17:46 ] [ مجید فاریابی ] [ ]
1- سه عضو از خانواده میتراسه را نام ببرید

2-سه خانواده از پیوسته گلبرگ را نام ببرید

3-جدول زیر را کامل کنید

جنسینگ و خار مریم و ضد میگرن و  نقرص  قسمتهای خالی جدول باید پرشود - خانواده و نام علمی و............

4-کدام جدا گلبرگ و- پیوسته گلبرگ و تک لپه است؟ زنجبیل - ذرت -و.............

5- خصوصیات ویژه گاوزبان - رازیانه - گشنیز را بنویسید

6- نام عمومی دوگیاه چربی سوز را بنویسید

7- بهم وصل کنید  نام گیاه -------------- خاصیت درمانی

[ شنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۱ ] [ 20:16 ] [ مجید فاریابی ] [ ]

سلسله گياهانPlant   

1- خزه          Briophyta

2- سرخسها Pterophyta  

Pinophyta         3- نهانزادان آوندی( پنجه گرگیان،دم اسبیان و علف خوک)

4- دانه دارا ن  ( تک لپه ای و دو لپه ای )

                                                Magnoliopsida

                        Magnoliphyta

                                                Liliopsida

انواع تك لپه ای ها ازنظرنوع گل :

1- تك لپه ای با گل های برهنه ( Typhaceae)

2- تك لپه ای با گل های ناقص :

الف- Arecaceae (نخل)

ب-  Aruceae  (شیپوری)

ج-     Poaceae(گندميان)

د-  Cyperaceae (اویارسلام)

 

3- تك لپه ای با گل های کامل و نا منظم :

  الف- Musaceae (موز)

  ب-  Zingiberaceae ( زنجبيل)

    ج- Cannaceae   ( اختر)

     د- Orchidaceae  (اركيده يا ثعلب)

 

4-  تك لپه ای با گل های کامل و منظم :

  الف- Liliaceae  ( لاله )

   ب- Iridaceae  (زنبق )

 ج- Amarilidaceae   ( نرگس)

 

فهرست تك لپه اي ها

تك لپه اي هاي تخمدان زبرين:

1- تيره خرما (پالماسه)

2- تيره گل شيپوري(آراسه)

3- تيره لويی(تيفاسه)

4- تيره گندميان(پوآسه)

5- تيره اويارسلام(سايپراسه)

6- تيره مارچوبه(آسپاراژيناسه)

7- تيره لاله (ليلياسه)

 

تك لپه اي هاي تخمدان زيرين:

8-تيره نرگس (آماريليداسه)

9-تيره زنبق (آيريداسه)

10-تيره موز (موزاسه)

11-تيره استرليتزياسه

12-تيره زنجبيل(زنجيبراسه)

13-تيره اختر(كاناسه)

14-تيره ثعلب (اوركيداسه)

 

فهرست دو لپه اي ها

 


 

زير رده بي گلبرگها:                                                        

1-تيره بيد(ساليكاسه                                 

2-تيره بلوط يا راش (فاگاسه)                         

3-تيره گردو (ژوگلنداسه)                               

4-تيره نارون (اولماسه)                                

5-تيره گزنه (اورتيكاسه)                               

6-تيره توت (موراسه)                                  

7-تيره علف هفت بند (پلي گناسه)        

8-تيره چغندر يا اسفناج (كنو پودياسه)

9-تيره ميخك (كاريوفيلاسه)

10-تيره تاج خروس (آمارانتاسه)

 

زير رده جدا گلبرگها:                                                     

11-تيره آلاله (رانونكلاسه)

12-تيره زرشك (بربريداسه)

13-تيره خشخاش يا شقايق (پاپاوراسه)

14-تيره شاتره (فومارياسه)

15-تيره شب بو (كروسيفر)

16-تيره پنيرك (مالواسه)

17-تيره فرفيون (افوربياسه)

18-تيره سداب يا مركبات (روتاسه)

19-تيره عناب يا تنگرس (رامناسه)

20-تيره حبوبات (لگومينوزه)

21-تيره گل سرخ (رزاسه)

22-تيره مورد (ميرتاسه)

23-تيره چتريان (آپياسه يا امبلّيفر)

 

پيوسته گلبرگها :

24- تيره زيتون (اولئاسه)

25- تيره خرزهره (آپوسيناسه)

26- تيره گاوزبان (بوراژيناسه)

27- تيره سيب زميني (سولاناسه)

28- تيره نعناء (لامياسه يا لابياته)

 29- تيره كدو (كوكوربيتاسه)

30- تيره كاسني (آستراسه يا كمپوزيته)

[ شنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۱ ] [ 20:9 ] [ مجید فاریابی ] [ ]

زير رده جدا گلبرگها:                                                     

11-تيره آلاله (رانونكلاسه)

12-تيره زرشك (بربريداسه)

13-تيره خشخاش يا شقايق (پاپاوراسه)

14-تيره شاتره (فومارياسه)

15-تيره شب بو (كروسيفر)

16-تيره پنيرك (مالواسه)

17-تيره فرفيون (افوربياسه)

18-تيره سداب يا مركبات (روتاسه)

19-تيره عناب يا تنگرس (رامناسه)

20-تيره حبوبات (لگومينوزه)

21-تيره گل سرخ (رزاسه)

22-تيره مورد (ميرتاسه)

23-تيره چتريان (آپياسه يا امبلّيفر)

 

پيوسته گلبرگها :

24- تيره زيتون (اولئاسه)

25- تيره خرزهره (آپوسيناسه)

26- تيره گاوزبان (بوراژيناسه)

27- تيره سيب زميني (سولاناسه)

28- تيره نعناء (لامياسه يا لابياته)

 29- تيره كدو (كوكوربيتاسه)

30- تيره كاسني (آستراسه يا كمپوزيته)

ن

[ شنبه بیست و چهارم تیر ۱۳۹۱ ] [ 19:39 ] [ مجید فاریابی ] [ ]
 

ترم هشتم

ترم نهم

نام درس

شماره درس

واحد

نام درس

شماره درس

واحد

فارماسیوتیکس 3 مایعات و تزریقی (ن)

1327103

3

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها (ع)

1342191

1

فارماسیوتیکس 3 مایعات و تزریقی (ع)

1327104

1

دارودرمانی بیماریها 2

1338111

3

کشت سلولی

1330106

1

فارماسیوتیکس 4 نیمه جامدات (ن)

1327105

2

کنترل فیزیکو عملی

1330107

1

فارماسیوتیکس 4 نیمه جامدات (ع)

1327106

1

کارآموزی داروخانه شهری

1341128

2

سم شناسی (ن)

1339100

2

موادخوراکی و رژیم های درمانی

1338113

3

فارماکوگنوزی 2 (ن)

1327110

3

دارو درمانی بیماریها 1

1338110

3

داروشناسی 2 (ع)

1338109

1

فارماکوگنوزی 1

1327109

2

شیمی دارویی 3

1342126

3

شیمی دارویی 2

1342181

3

واژه شناسی در داروسازی وپزشکی

1326106

2

 

 

 

 

 

 

مجموع

 

19

مجموع

 

18

[ جمعه بیست و سوم تیر ۱۳۹۱ ] [ 12:45 ] [ مجید فاریابی ] [ ]
      فصل دوازدهم:پايان نامه

 

ماده 72- تهيه پايان نامه آخرين بخش دوره دكتري داروسازي است كه طي آن دانشجو موظف است در يك زمينه مربوط به رشته تحصيلي خود زير نظر استاد راهنما به تحقيق و تتبع بپردازد.

تبصره1: موضوع پايان نامه و انتخاب استاد راهنما به پيشنهاد دانشجو ، موافقت استاد راهنما،  تاييد گروه آموزشي و تصويب شوراي پژوهشي دانشكده مربوطه تعيين ميگردد.

تبصره2: فاصله زمان ثبت موضوع پايان نامه تا زمان دفاع از آن نبايستي كمتراز يكسال باشد.

 

ماده 73- دانشجويان دوره دكتراي داروسازي پس ازگذراندن حداقل140 واحد از دروس عمومي و اختصاصي ميتوانند موضوع پايان نامه را با نظر استاد راهنما انتخاب كنند . موضوع پايان نامه پس از تصويب شوراي پژوهشي دانشكده قطعيت مي يابد .

 

ماده 74- به پيشنهاد استاد راهنما ، حداكثر دو نفر از اعضاء هيات علمي يا متخصصان و محققان برجسته ، پس از تصويب شوراي پژوهشي دانشكده بعنوان استاد مشاور تعيين مي شوند .

 

ماده 75- ارزشيابي پايان نامه توسط هيات داروان متشكل از استاد راهنما و حداقل دو عضو از اعضاي هيات علمي يا محققان و متخصصان و صاحب نظران به انتخاب گروه آموزشي مربوط و با حضور معاون پژوهشي دانشكده و يا يكي از اعضاي هيئت علمي به عنوان نماينده وي صورت مي گيرد.

تبصره : مرتبه علمي استاد راهنما و اعضاي هيات علمي حداقل بايد استاديار باشد . در خصوص محققان و متخصصان و صاحب نظران داشتن مدرك دكتراي تخصصي الزامي است.

 

ماده 76- در صورتيكه پايان نامه از نظر هيات داوران ضعيف تشخيص داده شود دانشجو مي تواند بار ديگر در زماني كه هيات داوران تعيين ميكند رساله خود را كامل و از آن دفاع نمايد. تعيين اين مدت نبايد به نحوي باشد كه از حد نصاب حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو بيشتر شود.

 

ماده 77- ارزشيابي پايان نامه توسط هيات داوران در مقياس نمره گذاري از صفر تا بيست صورت مي گيرد.

تبصره1: پايان نامه هاي دانشجويان دوره دكتراي عمومي داروسازي باتوجه به نمرات مربوط در چهار درجه به شرح زير متمايز مي شود.

عالي                                                    پايان نامه هاي با نمره  19 تا 20                                            

بسيار خوب                                            پايان نامه هاي با نمره  17 تا 99/18                         

خوب                                                     پايان نامه هاي با نمره  14 تا 99/16

غير قابل قبول                                         پايان نامه هاي با نمره كمتر از  14                 

تبصره2: دانشجوياني حق دفاع از پايان نامه را دارند كه كليه واحد هاي آموزشي دوره  داروسازي را گذرانده باشند.

تبصره 3 : پايان نامه اي كه حداقل نمره 19 اخذ نموده است در صورتي كه در زمان دفـــاع مقاله اي از آن چاپ يا پذيرش در يكي از مجلات علمي پژوهشي داشته باشد درجه ممتاز اخذ مي نمايد.

 

ماده 78 : واحدهاي پايان نامه به شرح زير ارائه مي گردد:

1: (2 واحد) پس از تصويب موضوع پيشنهادي توسط شوراي پژوهشي و گذراندن دوره آموزشي 4 روش تحقيق

2: (2واحد) در نيمسالهاي تحصيلي بعد از گذراندن واحد پايان نامه 1 و يك نيمسال تحصيلي كمتر از ثبت نام براي واحد پايان نامه 3 به شرط موافقت و تائيد استاد راهنماي واحد پايان نامه

3: (4واحد) نيمسال آخر

تبصره: بديهي است نمره پايان نامه 1و2 در پايان نيمسالي كه واحد اخذ شده است از سوي استاد راهنما و نمره پايان نامه 3 توسط هيئت داوران مطابق ماده 77 اين آئين نامه تعيين و اعلام مي گردد.

[ جمعه بیست و سوم تیر ۱۳۹۱ ] [ 12:40 ] [ مجید فاریابی ] [ ]

[ جمعه بیست و سوم تیر ۱۳۹۱ ] [ 9:11 ] [ مجید فاریابی ] [ ]
کرچک

Ricnus communis

Euphorbiaceae

smallTree

Fruit

Fixed oil, alkaloid ( Ricinine), toxalbumin ( ricin)

Ricinoleic acid

Cathartic

 گیاه  یکساله به ارتفاع 2 متر، دارای برگهای متناوب و بزرگ و پنجه ای با دمبرگ دراز، گل آذین خوشه ای نر و ماده ، میوه کپسولی خاردار محتوی چند دانه، ساقه توخالی .

 ادامه مطلب
[ جمعه بیست و سوم تیر ۱۳۹۱ ] [ 9:8 ] [ مجید فاریابی ] [ ]
 
Converting Measurements Made Easy
Back to Tips & Techniques
Grains, grams, ounces, parts per million and parts per thousand
getting from here to there
When working with TDS (Total Dissolved Solids) measurements, there is sometimes a need to convert units. Below are a few common measures and conversions to other units.
 • 1 Grain = 0.06489 (grams) = 64.8mg (milligrams) = 0.00228 oz (ounces)
 • Convert grains to grams: multiply grains by 0.0648 grains/gram = grams
 • Convert ounces to grams: multiply ounces by 28.35 grams / ounce = grams
 • Convert grams to mg (milligrams): multiply grams by 1000 mg/g = mg
 • Convert mg to ppm in a liquid: divide mg into liters = ppm
 • Convert ppm to ppt: divide ppm by 1000 ppm/ppt = ppt
Now back the other way.
 • Convert ppt to ppm: multiply ppt by 1000 ppm/ppt = ppm
 • Convert ppm to mg: multiply ppm by liters = mg
 • Convert mg to grams: divide by 1000 mg/g = grams
 • Convert grams to ounces: divide grams by 28.35 grams / ounce = ounces
 • Convert grams to grains: divide grams by 0.0648 grams/grain = grains
From the top, an example of converting grains to ppm and ppt:
 • 5 grains x 0.0648 grains / gram = 0.324 grams
 • 0.324 grams x 1000 mg / g = 324 mg
 • 324 mg . 1 liter = 324 ppm
 • (if in 2 liters . . . 324 mg . 2 liters = 162 ppm)
 • (if in 0.5 liters . . . 324 mg . 0.5 liters = 648 ppm)
 • 324 ppm . 1000 ppm/ppt = 0.324 ppt You may already see the short cut
 • 0.324 grams in 1 liter = 0.324 ppt (because 1 gram in 1 liter = 1 ppt) For ounces, here is how to convert to ppm and ppt.
 • 5 ounces x 28.35 grams/ounce = 141.75 grams
 • 141.75 grams x 1000 mg/g = 141,750 mg
 • 141,750 mg . 1 liters = 141,750 ppm
 • (if in 2 liters . . . 141,750 . 2 liters = 70,875 ppm)
 • (if in 0.5 liters . . . 141,750 . 0.5 liters = 283,500 ppm)
 • 141,750 ppm . 1000 ppm/ppt = 141.75 ppt
[ جمعه شانزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 15:11 ] [ مجید فاریابی ] [ ]
- بررسی تقاضای معرفی قائم مقام مسئول فنی با ارائه مدارک زیر توسط دانشگاه بررسی می گردد:

1-6- معرفی نامه از سوی مسئول فنی با ذکر تاریخ و ساعات پذیرش قائم مقامی حداکثر به مدت سه ماه و ذکر علت معرفی قائم مقام و تأئید موسس داروخانه

بدیهی است امتیاز سابقه اشتغال مسئول فنی در طی دوره معرفی قائم مقام محاسبه نگردیده و امتیاز مربوطه برای قائم مقام وی قابل احتساب است.

2-6- تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی قائم مقام معرفی شده.

3-6- تصویر مدرک تحصیلی (پروانه موقت یا دائم داروسازی) یا گواهی تائیدیه تحصیلی برای دانشجوی داروسازی در خصوص ساعات پذیرش قائم مقامی که واحد درسی اخذ ننموده باشد و رعایت موارد زیر

4-6- هر دانشجوی داروسازی می تواند پس از گذراندن 140 واحد درسی به مدت 3 ماه که با نظر معاونت غذا و داروی دانشگاه تا 6 ماه مطابق آئین نامه قابل تمدید است بعنوان قائم مقام توسط مسئول فنی با ذکر تاریخ و ساعات پذیرش قائم مقامی معرفی شود.

5-6- اولویت با آن دسته از دانشجویان داروسازی است که متقاضی گذراندن طرح الزام 140 واحدی هستند.

6-6- میانگین معدل واحدهای گذرانده شده توسط دانشجو بایستی حداقل 14 باشد.

7-6- شرط تصدی قائم مقامی مسئول فنی، گذراندن واحد کارآموزی داروخانه و طی دوره کارورزی به مدت 30 ساعت در یکی از داروخانه های آموزشی دانشکده داروسازی بر اساس ارائه گواهی معتبر می باشد.

[ پنجشنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 19:41 ] [ مجید فاریابی ] [ ]
سلام خوشحالم که امداد بچه های کرمان و همکاری بچه ها  خوب بود  برای این امتحان و هر کس هم که  نکات و سولات مهم  بهش  نرسید مقصر خودش بود چون من به همه گفتم ایمیل بدین براتون  بفرستم  اگر کسی  کنترل فیزیکو چیزی داره خبر بده

[ چهارشنبه چهاردهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 14:48 ] [ مجید فاریابی ] [ ]
کثر انسان ها در طول زندگی خود چندین بار دچار درد کمر می شوند… یافتن دلیل این درد آسان نیست. این درد می تواند به دلایل مختلفی از جمله: حرکت و چرخش ناگهانی و نامناسب، بلند کردن اشیاء سنگین به طور غلط، نشستن زیاد و تحرک کم ایجاد شود. استرس، ناآرامی و فشار عصبی یکی دیگر از دلایل درد کمر


ادامه مطلب
[ جمعه نهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 8:18 ] [ مجید فاریابی ] [ ]
[ جمعه نهم تیر ۱۳۹۱ ] [ 8:15 ] [ مجید فاریابی ] [ ]

کدام یک از شکر ها الکلی نیست

کدان به عنوان بایندر استفاده نمی شود

 کدام به عنوان  پولیش دهنده استفاده ندارد

کدام مرحله افزایش وزن دارد در  روکس قندی (بشتری افزایش وزن)

کدام دارای وسکوزیته کمتر هست

 کدام برای delay release مناسب نیست

کدامیک از مضرات  روکش قندی نیست

کدامیک از معایب بافل ها نیست

کدام قند میلین کمتری هست

کدام قند جاذب الرطوبه کمتر هست

کدام قند ویسکوزیته کمتر از آب دارد

3 متد اندازه گیری مواد را توزیح دهید

مراحل uvو uvscan رابنویسید

 E1%را تعریف و کاربرد آن در داروسازی

QSAR مخفف چی هست  و یعنی چه

تعریف کنید

Cristalization     deliquencece      efflorescence       moisture

چرا از دو دمای 4 درجه و 37 درجه برای برسی پایداری دارو استفاده می کنیم

[ پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ ] [ 20:56 ] [ مجید فاریابی ] [ ]


دلایل روکش کردن:

1- پوشاندن طعم و بوی نامطبوع دارو

2- حفاظت مواد فعال ناپایدار دارو در هسته قرص

3- بهبود شکل ظاهری قرص

4- جدا نمودن مواد ناسازگار از یکدیگر با قرار دادن یکی در هسته و دیگری در روکش

5- تسهیل بلع قرص

6- اصلاح خواص آزادسازی دارو

دستگاهها
الف- دیگهای روکش (دراژه)

1- دیگهای معمولی: به دیگهایی اطلاق میشود که کروی؛شش گوش؛ و یا گلابی شکل باشند.

این نوع دیگها از قدیم به منظور 1) روکش های دارویی و 2) تهیه مواد شیرین روکش دار مصرف می شده اند.

اندازه این دیگها از قطر 15 تا 180 سانت متفاوت است.

جنس این دیگها معمولا از مس یا فولاد زنگ نزن میباشند.

 

2) دیگهای دو دهانه (rear- vented pans)

این نوع دیگها از دو طرف دارای دو دهانه باز بوده و دیگ بر روی زاویه ای که قرار گرفته میچرخد. لوله مکنده هوا از دهانه عقب دیگ و لوله هوای داغ از طرف جلو وارد آن میشود و بنابر این همواره یک جریان هوا با فشار مثبت از طرف جلو به قسمت عقب وجود دارد.

3) دیگهای سوراخ سوراخ (perforated pans)

تفاوت این دیگها با دیگهای دو دهانه این است که دهانه عقب را نداشته و قسمت محیطی دیگ دارای سوراخهای متعدد ریزی میباشند.

دو نوع معروف از این دیگها عبارتند از:

Accela- coates(UK) system and Hi-coater system (Japan)

4) دیگهای جلا دهنده ( polishing pans):

این دیگها به اشکال شش گوش؛ استوانه ای و یا گلابی شکل میباشند. داخل دیگها یک آستر کتانی میباشد که ممکن است قبلا آنرا موم اندود نموده باشند که این امر موجب تشکیل یک سطح سخت مومی برای آسان بهم خوردن و لغزیدن دراژه ها خواهد شد.

جهت جلا دادن قرص ها معمولا موم به صورت گرد بسیار نرم یا محلول در یک حلال مناسب به قرصها اضافه شده و عمل لغزاندن قرصها تا زمان درخشان و براق شدن کامل انها ادامه خواهد یافت.    

روکش قندیsugar coating))

خصوصیات قرصها قبل از روکش دادن:

1- قرصها بایستی از تحدب مناسبی برخوردار باشند بطوریکه قرص بتواند باندازه کافی و مناسب از روکش را بخود بگیرد.

2- قرص بایستی باندازه کافی سخت باشد که بتواند ضربات وارده را در موقع روکش دادن تحمل نموده و از نفوذ حلال بکار رفته در محلول روکش قرص به داخل هسته جلوگیری نماید.

3- فرسایش (friability) قرص ها حد اقل باشد

4- سرعت حلالیت قرصهای روکش نشده باید مورد توجه قرار گیرد. قرصها همانطور که مورد نظر است باید در لوله گوارش حل شوند.

5- باید گردی که روی قرصها پس از مرحله پرس وجود دارد قبل از مرحله روکش گرفته شود تا از زبر شدن دراژه ها جلوگیری شود.

روکش قندی:

این روکش به منظور: 1- پوشاندن بو و مزه نامطبوع قرص 2- حفاظت از تجزیه در اثر تماس با هوا و یا رطوبت و 3- به منظور بهبود ظاهر قرص بکار میرود.

مراحل روکش قندی:

1- روکش محافظ (seal coating) : سبب تشکیل یک لایه محافظ و سخت بر روی قرصها میشود.

(a روکش محافظ مستقیما بر روی هسته های قرص بکار میرود.

(b نقش اصلی آن عبارتست از: 1- جدا کردن هسته از رطوبت موجود در مرحله روکش دادن. 2- سخت تر نمودن سطح قرص بمنظور کاهش اثرات ساییدگی

موادی که جهت روکش محافظ بکار میروند:

سلولز استات فتالات و شلاک  (Shellak)به عنوان روکش دهنده مصرف میشوند. یکی از روشهای بکار رفته شامل محلول رزین شلاک در اتانول است که لعاب داروسازی نام دارد.

محلولهای روکش محافظ عبارتند از:               

فرمول 1)     CAP 10g        فرمول 2) شلاک 1.82kg

               الکل مطلق  48ml     الکل 95o تا 3785ml

               PG            3g

               استن  تا    100ml       

پودرهای مرحله روکش محافظ:

کربنات کلسیم   65% W/W

تالک             35%W/W

نحوه روکش دادن:  75kg قرص های محدب 300mg  را داخل یک دیگ دراژه مناسب ریخته و سپس هسته ها را تا حرارت 30o با هوای گرم خشک نموده و سپس 1.2 لیتر از محلول شلاک را اضافه نموده و خوب مخلوط نموده تا همه قرص ها مرطوب شوند. در مدت 2-3min حلال شروع به تبخیر نموده و توده های قرص چسبناک خواهند شد. به منظور جلوگیری از چسبیدن قرصها به یکدیگر باید به مقدار کافی از مخلوط پودر کربنات کلسیم و تالک به آنها پاشید. بعد از 2-3min گردها داخل لایه محافظ جذب شده و پس از آن بمدت 20-30min از هوای 25o  به منظور خشک نمودن هسته ها استفاده میشود. در مرحله دوم از محلول شلاک بر طبق روش قبلی ولی با مصرف پودر کمتر بکار میرود. جهت خشک شدن کامل بهتر است هسته ها را یک شب تا صبح در دمای 25-30o نگهداری نمود.( تکرار عمل 1-4 بار). 

 

مواد دیگری که به عنوان لایه محافظ مصرف میشوند:

1- سلولز استات فتالات (CAP) 2- پلی وینیل استات فتالات (PVAP) 3- هیدروکسی پروپیل متیل سلولز (HPMC)

4- هیدروکسی پروپیل سلولز (HPC)

که بصورت محلول در حلالهای آلی مثل: اتانول؛متانل؛ استن؛ متیلن کلراید و یا مخلوطی از انها با غلظتهای

10-30%w/w بکار میروند. روش مصرف آنها شبیه به شلاک است. چون شلاک؛ زئین(zein) ؛ CAP ؛PVAP دارای خاصیت اینتریک نیز هستند باید دقت زیادی داشت که بیش از حد لازم استفاده نشوند.         

2- روکش مقدماتی (Sub-coating)

سبب تسریع در تشکیل لبه های موجود در کناره قرص میشود. این روکش عملا شروع مرحله روکش قندی محسوب میشود و موجب تشکیل فوری لبه قرص میشود. همچنین پایه گذار روکش رنگی و صاف شدن قرص ها را نیز بر عهده دارد.

محلولهای روکش مقدماتی:

ژلاتین 60g                  ژلاتین    6%w/w

صمغ عربی 60g      2-  آکاسیا      8%w/w

شکر   150g                شکر        45%w/w

آب خالص  1Lit            آب خالص     41%w/w

پودرهای مرحله روکش مقدماتی که جهت:

1- افزایش سرعت مرحله روکش مقدماتی

2- جلوگیری از چسبندگی هسته ها

3- کاهش تماس رطوبت شربت با آنها (قرص ها)

 سولفات کلسیم یا کلسیم کربنات 40%w/w

تیتان دی اکسید  5%w/w

تالک (کائولن) 25%w/w

شکر  28%w/w

پودر آکاسیا  20%w/w

نحوه روکش مقدماتی:

هسته هایی که قبلا لایه محافظ داده شده اند را تا دمای 40o 

بوسیله جریان هوای گرم ؛ گرم میشوند. سپس هواکش را روشن و هوای گرم و خشک ورودی را خاموش میکنند و 500ml  از شربت روکش مقدماتی را به قرصهای در حال چرخش افزوده و خوب مخلوط میکنند. بزودی قرصها شروع به خشک و چسبناک شدن میگردند؛ در این شرایط باید به مقدار کافی پودر بر روی آنها پاشید.

بکار نبردن پودر کافی سبب بهم چسبیدن قرصها بیکدیگر و زبری آنها میشود.

افزایش پودر اضافی نیز سبب بهم چسبیدن پودرها به جدار دیگ دراژه و زبری قرصها خواهد شد.

بعد از این مرحله باید قرصها به مدت 3-5min در حالیکه هواکش (لوله مکنده) کار میکند بچرخند.

در نهایت هسته ها را با هوای گرم بمدت 25-30min خشک می کنند . عملیات فوق را 4-12 بار تکرار میکنند.  

روکش تکمیلی (Grossing)

روکش تکمیلی موجب افزایش وزن دراژه و رسیدن به اندازه مورد نظر میشود. این روکش در واقع مرحله ای است که بیشتر به منظور صاف کردن و پر نمودن سطوح نامنظمی که در ضمن مرحله روکش مقدماتی ایجاد شده است؛ بکار میرود.

محلولهای روکش تکمیلی:

هر گاه هسته روکش شده در مرحله مقدماتی دارای فرو رفتگی و یا زبری های زیادی نباشد و یا تقریبا صاف بوده و اختلاف بین اندازه نهایی و اندازه روکش شده قرص در مرحله مقدماتی زیاد نباشد میتوان از شربت قند ساده استفاد کرد.

در صورتیکه قرصهای روکش شده در مرحله مقدماتی زبر و ناصاف باشند از سوسپانسیون روکش تکمیلی جهت افزایش سریع وزن و پر کردن ناصافی ها استفاده میشود.این شربتها عموما حاوی رنگ؛ نشاسته و ژلاتین یا آکاسیا میباشد.

 

فرمول سوسپانسیون روکش تکمیلی:

آب 30%w/w    

کلسیم فسفات  15% w/w

تیتان دی اکسید 4%w/w

نشاسته ذرت 3%w/w

شکر 48%w/w        

مراحل روکش تکمیلی:

(a گرم کردن قرص ها در دمای 30o 

(b افزودن سوسپانسیون فوق در حالی که هواکش روشن ولی هوای گرم خاموش است.

(c ظرف 2-3min قرصها شروع به خشک شدن میکنند

(d خشک کردن در دمای 40-50o   بمدت 3-5min    

روکش رنگی (coloring coating)

موجب رنگی شدن روکش قرص ها میشوند و معمولا جهت زیبا شدن و پذیرش بهتر مصرف کنندگان کاربرد دارد.

استفاده رنگها از سال 1950 در روکش قندی مرسوم بوده و معمولا از رنگهای محلول استفاده میشده که بصورت تک رنگ و غالبا از ترکیب دو یا سه رنگ مختلف تشکیل میشده و در صورتی که بصورت مناسب بکار نمیرفت موجب تهیه دارژه و یا قرصهایی میشد که از نظر رنگ غیر یکنواخت بوده و ایجاد لکه میکرد و از طرفی رنگ مورد نظر از یک بچ با بچ دیگر تغییر میکرد. همچنین رنگهای محلول در ضمن عمل خشک کردن در سطح قرص متمرکز میشوند و در رنگهای حساس به نور کاهش رنگ مکررا دیده میشود. روش بکار رفته در این رنگها به آسانی قابل انجام نمیباشد.

امروزه لاکهای غیر محلول (پیگمانها) تقریبا جانشین رنگهای محلول روکش قرصهای خوراکی در صنایع داروسازی گردیده است. 

مزایای لاکها عبارتند از:

1- نامحلول هستند. 2- در جایی که بکار میروند؛باقی مانده و در سطح قرص متمرکز نمیشوند.

3- پایداری آنها در مقابل نور بیشتر است.

4- سطح قرصها کمتر لکه دار میشود.

5- لاکها شفاف بوده و با افزایش ضخامت روکش رنگی  بکار رفته بر شدت رنگ نیز افزوده میشود.

بهترین روش مصرف پیگمان های رنگی کاربرد آنها همراه با مواد مات کننده ای نظیر تیتان دی اکسید میباشد. از مواد مات کننده دیگر مانند: تالک؛اکسید منیزیم و آلومینیم هیدروکساید نیز میتوان استفاده نمود. ولی بهترین ماده انتخابی ؛ تیتان دی اکسید ( به دلیل سفید بودن زیاد و پایداری عالی آن) میباشد.   

فرمول روکش رنگی: شربت 70% + رنگ به شکل سوسپانسیون

نحوه دادن روکش رنگی: قرص ها را داخل دیگ دراژه ریخته و آنها را تا دمای 40-30 درجه گرم میکنند. بطوریکه همه قرص ها گرما را بطور یکنواخت گرفته باشند. سپس مقداری از شربت رنگی یا سوسپانسیون رنگی در حالیکه هوای گرم (حدود 40درجه) و هواکش هر دو کارمیکنند را به قرصها اضافه مینمایند. معمولا قرصها در مدت یک دقیقه مرطوب میشوند. مخلوط کردن قرصها موجب بهتر مرطوب شدن و خشک شدن آنها خواهد شد. بکار بردن هوای گرم دائمی و سیستم هواکش سبب تشکیل سریع لایه رنگی شده ولی ممکن است این امر سبب زبری قرصها گردد که در مرحله آخر روکش رنگی آنها را صاف نمود.

با پیشرفت مرحله روکش رنگی از کاربرد هوای گرم باید خودداری کرد.  مراحل آخر این روکش برای صاف کردن بهتر قرصها بکار میرود.

مرحله آخر؛از شربت قندی 70% بدون استفاده از هوای گرم و هواکش استفاده میشود.  

مرحله جلا دادن (polishing)

موادی که بعنوان جلا دهنده و براق کننده روکش نهایی بکار میروند عبارتند از: موم کارنوبا یا موم زنبور عسل میباشند. سایر مواد دیگر عبارتند از: موم بارکا (Barecca wax) و موم پارافین.

نحوه استفاده از مومها: ممکن است پودر بسیار نرم بر روی قرصها پاشیده شود و یا بصورت سوسپانسیون در الکل و یا محلول 5% کلروفرم استن بکار رود.

فرمول سوسپانسیون موم:  1) ایزوپروپیل الکل 90%w/w

2) موم کارنوبا       6.5%w/w

3) موم زنبور عسل3.5%w/w          

علل جلا دادن:

1) باعث شفافیت قرصهای روکش دار میشود.

2) باعث حفاظت سطح دراژه ها از رطوبت خواهد شد.

3) از رنگین شدن دست و یا لباس در اثر تماس با دراژه ها جلوگیری میکند.

4) چون موم بکار رفته همانند  یک لوبریفیان بر روی سطح دراژه های جلا داده شده عمل مینماید باعث افزایش لغزیدن آنها در مرحله کنترل چشمی قرص ها و بسته بندی آنها خواهد شد. 

نحوه پولیش دادن:

قرصها را داخل دیگ مخصوص جلا دادن ریخته و سوسپانسیون موم را به آنها اضافه میکنیم ؛ هنگامیکه حلال تبخیر شده و قرصها بر روی هم لغزیدند مرحله شفاف شدن آغاز میشود. برای اطلاع از کافی بودن موم یکی از قرصها را برداشته و بر روی یک پارچه مالش میدهیم ؛ اگر شفاف شد موم کافی است و در غیر اینصورت بایستی موم اضافه شود.

فرمول محلول روکش انتریک: 1)  CAP 120g

                                     2)  P.G      30g

                                      3)  Tween 80   10g

                                     4)  Ethanol   450ml

                                     5) Acetone  to 1000ml           

روکش با لایه نازک (film coating)

film coating عبارت است از روکش دادن با یک یا ترکیبی از چند پلیمر که با تشکیل یک غشاء نازک بر روی قرص ها آنرا روکش میدهند که بر خلاف روکش قندی است که وزن قرص بیش از 2 برابر هسته اولیه میشود. که در اینجا اضافه وزن قرص 5-2 درصد است.

با این روش میتوان قرص ها؛پودرها ؛ گرانولها و کپسولها را نیز روکش داد.   

مزایای روکش با لایه نازک

1) کاهش زمان روکش دادن و هزینه های مربوطه

2) عدم افزایش محسوس وزن قرصها

3) مقاومت بیشتر در مقابل لب پریدگی و ترک خوردن

4) عدم احساس مزه و بو

5) محافظت موثر قرص در مقابل نور ؛ رطوبت و هوا

6) عدم تاثیر معکوس بر روی زمان باز شدن قرص

7) امکان استفاده از محلولهای غیر مایی برای روکش دادن

8) کاربرد آن در بیماران دیابتی بجای روکش قندی

9) مشخص کردن نوع محصول کارخانه

میتوان پلی مر را بصورت لاتکس پراکنده در اب نیز بکار برد که به آن (aqua coat) میگویند.

مثال سیستم های لاتکس پراکنده در آب :

NE 30D Eudragite با نسبت Dispersion 30%

Eudragite  RS 30D با نسبت Dispersion 30%

گاهی اوقات بجای SCT or ECT از FCT استفاده میشود.

مثال:   (a کلرپرومازین به علت حساسیت به نور (FCT)

(b دیکلوفناک سدیم به دو شکل FCT & ECT ساخته میشوند.

(c ب-کمپلکس به منظور حفاظت از بوو نور( (SCT

 (D بیزاکودیل (ECT & SCT) و کلیدینوم سی (SCT)

موادی که در روکش FCT بکار میروند

A- پلیمرها که باید دارای خواص عمومی زیر باشند:

1)قابل حل در حلالی که برای روکش دادن بکار میرود

2) محلول در pH های مشابه دستگاه گوارش باشد.

3) قادر به ایجاد یک لایه قوی و یکنواخت ونرم باشد.

4) پایدار در مقابل حرارت؛رطوبت ؛ هوا ؛نور و مواد تشکیل دهنده قرص باشد.

5) بدون بو ؛ مزه ؛ و یا رنگ بوده و یا طعم قابل قبولی داشته باشد.    6) غیر سمی و بی اثر باشد

7) قادر به نگهداری مواد کمکی و رنگها در خود باشند

8)مقاوم در مقابل ترک خوردگی باشند.

انواع پلیمرها

(A پلیمرهای محلول در آب که شامل دو دسته اند:

 1) پلیمرهای محلول در محیط خنثی که شامل

* مشتقات سلولز از جمله MC , HPC, HPMC, HEC

MC, HPC, HPMC هر سه بصورت پودرهای سفید ؛ بدون بو و طعم میباشند و براحتی در آب سرد حل و در آب جوش نامحلولند. معمولا با ویسکوزیته بالا به نسبت 4-2% و با ویسکوزیته کم به نسبت 10-5% مصرف میشوند  

* PVP نیز در بسیاری از حلالهای آلی و شیره های گوارشی حل میشود.

2) پلیمرهای وابسته به pH : این پلیمرها مشتقات فتالات هستند مانند: فتالات سوکسینات (PS) ؛ سلولز استات فتالات  (CAP) ؛ سلولز استات فتالات سوکسینات (CAPS) که همگی در pH>5 شروع به حل شدن میکنند. شلاک و زئین در pH>7 حل میشوند.

استرهای متاکریلیک اسید مانند: Eudragite L که در pH>5.5 و ٍEudragite S که در pH>6.5 حل میشوند.

بنابر این اینها در حالت عادی به عنوان لایه محافظ بکار نمیروند ؛چرا که انحلال دارو را به عقب میاندازند. و در تهیه قرصهای روده ای یا       Entericبکار میروند.

Eudragite E در محیط اسیدی حل میشود.    

خواص مواد پلیمری که در روده باز میشوند:

1) غیر قابل نفوذ به شیره معده

2) حساس به شیره روده ای   3) غیر سمی باشند

4) واکنش نامطلوب نشان ندهند 5) در مدت نگهداری پایدار باشند 6) روکش یکنواخت ایجاد نمایند

7) ارزان باشند.  بر طبق USP قرصهایی  روده ای باید در شیره معده مصنوعی در حرارت 37 درجه یک ساعت باز نشده و در شیره مصنوعی روده در مدت 2 ساعت باز شوند. 

B-پلیمر های نامحلول در آب

از جمله این پلیمرها اتیل سلولز (ES) که حساس به اسید و غیر قابل حل در آب است ضمنا خنثی بوده و در محیط قلیایی حل نمیشود و از اینرو در ساختمان قرصهای Enteric  بکار نمیرود اما میتوان برای تهیه قرصهای Sustain Release از آن استفاده کرد چون بتدریج آب در آن نفوذ کرده و حل میشود (در روده).

اختصاصات عمومی پلیمرها:

1) پایداری بیولژیکی: کلیه پلیمرها در شرایط خشک در برابر باکتریها و قارچها مقاومند ولی در محلولهای آبی اگر میزان میکروارگانیسمهای محیط زیاد باشد موجب تجزیه پلیمر و کاهش ویسکوزیته آن میشود

2- ضریب شکست: از خواص فیزیکی پلیمر است و برای تشخیص آنها بکار میرود مثلا MC و ٍٍEC به ترتیب ضریب شکست 1.5و1.56 را دارند.

3- فعالیت سطحی: کشش سطحی محلولهای پلیمر به منظور ارزیابی درجه مرطوب نمودن ماده و در نتیجه پخش و پراکنده شدن قطرات در ضمن عمل روکش لایه نازک بسیار مهم است. زمانیکه با حلالهای آلی روکش میدهند؛ مرطوب و خیس شدن ایجاد مشکل نمینماید ولی در مورد محلولهای آبی یک فاکتور اساسی و قابل بررسی محسوب میگردد.     

4- درجه حرارت عبور شیشه ای

(TG= glass transition temperature) 

مسئله TG در مورد همه پلیمرها صادق است. به اینصورت که پلیمرها در یک حالتی بصورت جمود و بی شکل هستند و زنجیره های کناری حرکت زیادی ندارند. در حرارت اندکی یعنی قبل از شل و آبکی شدن زنجیره های کناری از حالت جمود و بی حرکتی خارج میشوند که چنین حالتی را گرمای عبور از حالت شیشه ای میگویند.

MFT= Minimum film coating temperature (TG)

و برای اینکه پلیمر به سطح هسته بنشیند باید حرارت داده شود تا از TG عبور کرده و زنجیره های جانبی فعال شده و بر روی هسته بنشینند. از این روی باید گرمای TG هر پلیمر را بدانیم تا به همان مقدار حرارت دهیم ؛ حرارت بیش از آن باعث شلی و آبکی شدن پلیمر میشود.

B- Solvents

هنگامیکه یک حلال بخصوص یا مخلوطی از چند حلال بکار میرود عوامل زیر بایستی مورد بررسی قرار گیرند:

1- قدرت انحلال پلیمر: بهترین محلول پلیمر آن است که حاوی پلیمر با حداکثر زنجیرهای جانبی طویل مناسب بوده و ایجاد روکشهایی را بنماید که بالاترین قدرت چسبندگی را داشته و بنابراین بهترین خواص مکانیکی را شامل گردد.

قبل از انحلال؛ حلال باید در تمام توده پلیمر نفوذ کند و ایجاد یک ژل متورم کرده و به سرعت تغییرشکل داده و تبدیل به محلول میشود.

2- حلال؛ کنترل قرار گرفتن کامل پلیمر را بر روی سطح ماده یا قرص مورد نظر را بر عهده دارد. اگر یک روکش نازک چسبنده مد نظر باشد فرار بودن حلال بسیار مهم است.

3- حلال فرار باشد.(ایجاد لایه روکش چسبنده نازک)   

حلالهایی که جهت حل نمودن پلیمرها استفاده دارند عبارتند:    1)متیلن کلراید/ متانول   2) متیلن کلراید/اتانول

3) متیلن کلراید /ایزوپروپانل    4) استن     5) اتانل/آب

6) متیلن کلراید/استن/ اتانول 7) اتانول / ایزوپروپانل /آب

 

C پلاستی سایزر (Plasticizer)

1) این مواد به عنوان عوامل پلاستیک کننده هستند.

2) وارد شدن پلاستی سایزرها در قالب پلیمر موجب

 a) کاهش سختی غشاء و (b جلوگیری از ترک خوردگی غشاء میشود یعنی باعث شکل گرفتن و عدم شکنندگی پلیمر میشود.

3) این مواد باعث کاهش درجه نرم شدن و یا TG میشوند. و از پدیده cracking و Bridging جلوگیری خواهد شد.

 

4- پلاستیکی کردن پلیمرها معمولا با افزودن یک ماده پلاستی سایزر به محلول روکش است؛ بطوریکه اثرات مورد نظر در روی روکش خشک شده بدست آید.

5) غلظت پلاستی سایزر در محلول روکش به عوامل متعدد بستگی دارد از جمله: (a طبیعت پلیمر  (b روش مصرف و   (c مواد جانبی بکار رفته

تقسیم بندی پلاستی سایزرها:

1)پلی ال ها (Polyols) : این دسته شامل گلیسرول ؛ P.G ؛ و پلی اتیلن گلایکول ها ی با MW بین 600-200 میباشد. همه این ها بعنوان پلاستی سایزر برای پلیمرهای محلول (اترهای سلولزی) و هم پلیمرهای نامحلول در آب بکار میروند. 0.1 میزان پلیمر باید پلاستی سایزر تا حالت پلاستیک به پلیمر بدهد.

 

2) استرهای آلی (organic esters) :

(a این گروه شامل گلیسرول تری استات (GTA) ؛ تری استین (TA) ؛ استرهای سیترات و فتالات مثل: دی بوتیل فتالات (DBP) ؛ دی متیل فتالات(DMP) ؛ تری اتیل سیترات(TEC) ؛ تری بوتیل سیترات (TBC) ؛ تری اتیل استیل سیترات(TEAC) ؛ تری بوتیل استیل سیترات(TBAC) هستند. که به عنوان پلاستی سایزر همراه با پلیمرهای وابسته به pH روده ای و اتیل سلولز (پلیمرهای نامحلول بکار میروند).

اکثرا با بیشتر حلالهای آلی قابل اختلاط بوده ولی حلالیت محدودی در آب دارند. دو ماده تری استین و تری اتیل سیترات تمایل زیادی به آب دارند و در فرمولاسیونهای روده ای و یا روتارد قابل مصرف نیستند.      

3- روغن های گیاهی و گلیسرید ها:

از این دسته میتوان روغن کرچک و منوگلیسریدهای استیله

(acetylated monoglycerides) را نام برد. روغنهای گیاهی حاوی مقادیر زیادی گلیسرید میباشند مثلا روغن کرچک حاوی 90% تری گلیسریدهای رسین اولئیک اسید

(ricinoleic acid) میباشد. این مواد قابل اختلاط با حلالهای آلی میباشند. این روغنها اکثرا همراه با اتیل سلولز و پلیمرهای روده ای بعنوان پلاستی سایزر بکار میروند.

D- colorants

رنگها به منظور افزایش زیبایی و یا تمایز روکشهای قندی و یا لایه نازک بکار میروند.

رنگهایی که در فرمولاسیونهای دارویی استفاده میشوند :

1- رنگهای محلول مانند لاکهای آلومینیمی که از رنگهای محلول در آبند.

2- پیگمانهای غیر محلول (lakes)

3- پیگمانمهای غیر آلی (معدنی) مانند: اکسید آهن زرد-قرمزو سیاه؛ تیتان دی اکسید ؛ کلسیم کربنات و تالک

4- رنگهای طبیعی: آنتوسیانین ها ؛ کارامل ؛ کاروتن و اسید کارمینیک.   

در حلالهای آلی که پایه روکش نازک را تشکیل میدهند از مصرف رنگهای محلول در آب باید خودداری نمود ؛ بنابر این پگمانها بخصوص لاکهای آلومینمیمی بهترین رنگها برای روکش لایه نازک محسوب میشوند.

لاکها: مشتقاتی از رنگهای محلول در آب هستند که بوسیله رسوب دادن آنها با پایه های نظیر آلومینیم و تالک بدست میآیند. این لاکها باغلظت 30-10% استفاده میشوند.

مشکلات موجود در مرحله روکش با لایه نازک

1) picking  (کنده شدن): که در موارد زیر رخ میدهد:

(a سیستم خشک کن نقض داشته باشد (b سرعت مصرف محلول روکش بسیار زیاد باشد. (c sticking ؛ دیگ دراژه زیاد از حد خیس شده و در چنین شرایطی قرص ها مرطوب شده و بیکدیگر میچسبند. و در اثر بهم زدن قرصها از یکدیگر جدا میشوند و قرص رویه قرص دیگر را میکند.

2) peeling (پوسته شدن): حالت شدید کنده شدن است و کنده شدن پلیمر از سطح قرص در سطح وسیعتری صورت میگیرد.

(شرایط خشک کردن مناسب نیست)

3- Bridging & filling (پل زدن): این حالت در مورد قرص های زیر رخ میدهد:

(a قرصهای خط دار(scored tab) که این خط بوسیله روکش لایه نازک محو میشود. (b قرصهای حک شده.

پل زدن موقعی اتفاق میافتد که لایه نازک در طی عمل خشک شدن چروک بخورد و شکل نگیرد.

راه رفع عیب: 1- استفاده از مواد چسباننده تا پلیمر از روی قرص جدا نشود (ور نیاید)تا چروک بخورد. استفاده از این مواد زمانی است که مشکل در اثر فقدان چسبندگی است.

2- اضافه نمودن مواد پلاستی سایزر هم بعنوان عامل کمک برای جلوگیری از این پدیده است.

4 عرق کردن (sweating) :

(a در اینحالت لایه روغنی روی قرص تشکیل میشود و یا قطرات مایع در روی سطح روکش ایجاد میشود.

(b عرق کردن نمایانگر ناسازگاری بین مواد بکار رفته در روکش است. (c نشانگر ناسازگاری پلاستی سایرزها یا سورفکتنتها با پلیمر است.

رفع عیب: شرایط خشک کردن مناسب باشد . و سازگاری بین مواد شرکت کننده در روکش وجود داشته باشد.

5-زبری سطح قرص: کاربرد محلول حاوی پلیمر به روش اسپری تولید قطرات ریزی را خواهد کرد که تا رسیدن به سطح قرص خشک میشوند؛ اگر این ذرات قبل از رسیدن به قرص خیلی خشک شوند قادر به بهم پیوستن به منظور تشکیل لایه نازک و صیقلی نخواهند بود و لایه زبری روی قرص ها ایجاد خواهد کرد.

رفع عیب: 1- سرعت پاشیدن محلول پلیمر افزایش یابد.

2- میزان گرمای هوا برای خشک کردن را کاهش داد و یا 3-هر دو کار را تواما انجام داد.

6- خالدار شدن(mottling): علتها: a- توزیع غیر یکنواخت روکش b- مهاجرت رنگ به سطح

این مشکل بیشتر به علت مصرف رنگ محلول در آب و حرکت آن به سطح قرص هنگام عمل خشک کردن بوجود میآید. و یا به علت تبخیر باقیمانده حلال میباشد.

راه رفع عیب: از رنگ غیر محلول (پیگمان ها) استفاده شود.

7- ترک خوردن (cracking) :

غشاء به علت فشار بالای موجود در غشاء پلیمر (افزایش فشار داخلی غشاء)و غلبه آنها بر قدرت کششی فیلم بوجود میآید. که مشکل با افزایش قدرت کششی که با بکار بردن پلیمرهای با وزن مولکولی بالاتر و یا مخلوط نمودن چند پلیمر برطرف میشود.

8- پولک و فلس فلس شدن (Flaking) :

غشاء ورقه ورقه شده و از روی قرص کنده میشود و سطح قرص نمایان میشود.( به علت فشار بالای درون غشاء پلیمر). فشار داخلی فیلم را میتوان با تنظیم نوع و غلظت پلاستی سایزر و مواد رنگی کاهش داد.

[ پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ ] [ 19:10 ] [ مجید فاریابی ] [ ]

THE CONCEPT OF PREFORMULATION

Almost all new drugs are marketed as tablets, capsules or both. Although only a few are marketed ‘is an injection (25% of those marketed as tablets) the intravenous route is always required during early toxicity, metabolic, bioavailability and clinical studies to provide a precise drug and dose deposition. Other dosage forms may be required but these are drug specific and depend to a large extent on the successful development of tablets, capsules and injections.


ادامه مطلب
[ پنجشنبه هشتم تیر ۱۳۹۱ ] [ 19:6 ] [ مجید فاریابی ] [ ]

بنام خدا

دانشگاه علو.م پزشکی کرمان

پردیس بین الملل کرمان

 

فرم گزارشکار شماره 3و4   گروه 2  ،  

 تاریخ:4/2/1391    نام آزمایش :   بررسی تاثیر pH بر تجزیه محلول آسپرین  

نام مجهول: pH  حداکثر پایداری محلول آسپرین              

جواب:3= pH

 

تهیه محلول استوک اسیدی: محلول آسپرین با غلظت 2/0 گرم در 100 میلی لیتر

1مقدار دقیق 2/0 گرم از آسپرین را بر می داریم و در یک  بالون ژوزه 100  در یک محلول اسیدی با PHبرابر با 4/2 حل کرده و به حجم می رسانیم

تهیه محلول با غلظت 40ppm در زمان های متفاوت  و pH ٍثابت 4/2

محلول اول  :  40ppm    در زمان 0               

1. حجم  مورد نیاز از استوک اسیدی:   1میلی لیتر        2. در بالون ژوژه  50  و به حجم رسانی   3 حلال: HCl 1/0 نرمال

محلول دوم  :  40ppm در زمان 15 دقیقه

1-. حجم  مورد نیاز از استوک اسیدی:    1میلی لیتر    2-. در بالون ژوژه  50  و به حجم رسانی 3- حلال: HCl 1/0 نرمال

محلول سوم:  40ppm در زمان 30 دقیقه

1. حجم  مورد نیاز از استوک اسیدی:   1میلی لیتر        2. در بالون ژوژه  50  و به حجم رسانی   3 حلال: HCl 1/0 نرمال

محلول چهارم  :  40ppm در زمان 45 دقیقه

1. حجم  مورد نیاز از استوک اسیدی:  1میلی لیتر        2. در بالون ژوژه  50  و به حجم رسانی  3 حلال: HCl 1/0 نرمال

 

تهیه محلول استوک قلیای: محلول آسپرین با غلظت 2/0 گرم در 100 میلی لیتر

1مقدار دقیق 2/0 گرم از آسپرین را بر می داریم و در یک  بالون ژوزه 100  در یک محلول قلیایی با PHبرابر با8 حل کرده و به حجم می رسانیم

تهیه محلول با غلظت 40ppm در زمان های متفاوت  و pH ٍثابت 8

محلول پنچم  :  40ppm    در زمان 0               

1. حجم  مورد نیاز از استوک قلیای:   1میلی لیتر        2. در بالون ژوژه  50  و به حجم رسانی   3 حلال: HCl 1/0 نرمال

محلول ششم  :  40ppm در زمان 15 دقیقه

1-. حجم  مورد نیاز از استوک: قلیای   1میلی لیتر    2-. در بالون ژوژه  50  و به حجم رسانی   3- حلال: HCl 1/0 نرمال

محلول هفتم:  40ppm در زمان 30 دقیقه

1. حجم  مورد نیاز از استوک: قلیای  1میلی لیتر        2. در بالون ژوژه  50  و به حجم رسانی  3 حلال: HCl 1/0 نرمال

محلول هشتم  :  40ppm در زمان 45 دقیقه

1. حجم  مورد نیاز از استوک: قلیای  1میلی لیتر        2. در بالون ژوژه  50  و به حجم رسانی  3 حلال: HCl 1/0 نرمال

 

 

 

روش کار:

1-در ابتدا  یک محلول استوک اسیدی از آسپرین  در  با pH=2.4 تهیه می کنیم برای  این منظور  آسپرین به وزن دقیق  2/0 گرم را برداشته ودر یک  بالون ژوژه 100میلی لیتر  ریخته وبه آن حجم کافی از محلول اسیدی0 اضافه می کنیم و با کمک حرارت آنرا حل کرده  و به حجم می رسانیم

 

2- در 4 بالون ژوژه 50 ،محلول های با غلضت 40ppm با استفاده از محلول استوک اسیدی  تهیه می کنیم برای این منظور  به ترتیب در زمان های 0 ،15،30 و45دقیقه یک میلی لیتر از استوک بر می داریم   ودر یک بالون ژوژه به حجم 50 با اسید کلریدریک 1/ می زسانیم . و  ما در pH=2.4  کار می کردیم و دو گروه دیگر در  pH=3,pH=2 آزمایش را انجام دادند

 

3-در ابتدا  یک محلول استوک قلیای از آسپرین  در  با pH=9 تهیه می کنیم برای  این منظور  آسپرین به وزن دقیق  2/0 گرم را برداشته ودر یک  بالون ژوژه 100میلی لیتر  ریخته وبه آن حجم کافی از محلول قلیایی0 اضافه می کنیم و با کمک حرارت آنرا حل کرده  و به حجم می رسانیم

 

4- در 4 بالون ژوژه 50 ،محلول های با غلضت 40ppm با استفاده از محلول استوک قلیایی  تهیه می کنیم برای این منظور  به ترتیب در زمان های 0 ،15،30 و45دقیقه یک میلی لیتر از استوک بر می داریم   ودر یک بالون ژوژه به حجم 50 با اسید کلریدریک 1/ می زسانیم . و  ما در pH=9  کار می کردیم و دو گروه دیگر در  pH=10,pH=8 آزمایش را انجام دادند

 

5-جذب آنها را  توسط  دستگاه اسپکتوفوتومتری با طول موج 306  بدست آوردیم که در واقع چذب سالیسیلیک آزاد شده در محلول های قلیایی و اسیدی است

 

6- داده های دو گروه دیگر را هم  گرفتیم و در یک جدول ثبت کردیم

7- با استفاده از منحنی جذب که در آزمایش قبلی بدست آوردیم  غلظت سالیسیلیک اسید را بدست آوردیم و با استفاده از آن به غلظت آسپرین باقی مانده رسیدیم

 

8- نمودار  Ln[A](غلظت آسپرین باقی مانده=(A را در مقابل زمان رسم کردیم

 

9- با استفاده از داده های  2 گروه دیگر  و شیب خط های رسم شده که همان k ثابت سرعت واکنش در pHهای مختلف بوده نمودار log(k)را در مقابل pHرسم کردیم

 

10- با امتداد خط مماس بر دو خط محیط قلیایی و اسیدی به نقطه تلاقی  انها رسیدیم که همان pH حداکثر پایداری هست

 

11- تمامی محاسبات با استفاده ار اکسل انجام شد و نمودار های مربوطه رسم کردید

[ سه شنبه ششم تیر ۱۳۹۱ ] [ 14:32 ] [ مجید فاریابی ] [ ]

بنام خدا

دانشگاه علو.م پزشکی کرمان

پردیس بین الملل کرمان

فرم گزارشکار شماره 2

  گروه 2  ،  مجید فاریابی 

 

 تاریخ:4/2/1391    نام آزمایش :   بررسی غلظت آسپرین  وتعین  EXP. Date آسپرین(t90% )  

 

نام مجهول: Kآسپرین در دمای 25 درجه وt90%               

 

جواب: k= 0.000347   302.860min = t90%

 

تهیه محلول استوک: محلول آسپرین با غلظت 2/0 گرم در 100 میلی لیتر

1مقدار دقیق 2/0 گرم از آسپرین را بر می داریم و در یک  بالون ژوزه 100  حاوی HCl 1/0 نرمال می ریزیم  و باکمک حرارت حل می کنیم و توسط HCl 1/0نرمال  به حجم می رسانیم

 

تهیه محلول با غلظت 40ppm در زمان های متفاوت  و دمای ثابت80 درجه سانتیگراد

 

 

محلول اول  :  40ppm    در زمان 0                

1. حجم  مورد نیاز از استوک:   1میلی لیتر        2. در بالون ژوژه  50  و به حجم رسانی           3 حلال: HCl 1/0 نرمال

 

 

محلول دوم  :  40ppm در زمان 15 دقیقه

1. حجم  مورد نیاز از استوک:    1میلی لیتر        2. در بالون ژوژه  50  و به حجم رسانی           3 حلال: HCl 1/0 نرمال

 

 

محلول سوم:  40ppm در زمان 30 دقیقه

1. حجم  مورد نیاز از استوک:   1میلی لیتر        2. در بالون ژوژه  50  و به حجم رسانی           3 حلال: HCl 1/0 نرمال

 

 

محلول چهارم  :  40ppm در زمان 45 دقیقه

1. حجم  مورد نیاز از استوک:  1میلی لیتر        2. در بالون ژوژه  50  و به حجم رسانی           3 حلال: HCl 1/0 نرمال

 

 

 

 

 

 

روش کار:

1-در ابتدا  یک محلول استوک از آسپرین  در اسید کلریدریک 1/0 نرمال تهیه می کنیم برای  این منظور  آسپرین به وزن دقیق  2/0 گرم را برداشته ودر یک  بالون ژوژه 100میلی لیتر  ریخته وبه آن حجم کافی از HCl 1/0 اضافه می کنیم و با کمک حرارت آنرا حل کرده  و به حجم می رسانیم

 

2- در 4 بالون ژوژه 50 ،محلول های با غلضت 40ppm با استفاده از محلول استوک  تهیه می کنیم برای این منظور  به ترتیب در زمان های 0 ،15،30 و45دقیقه یک میلی لیتر از استوک بر می داریم   ودر یک بالون ژوژه به حجم 50 با اسید کلریدریک 1/ می زسانیم . و دمایی که ما کار می کردیم دمای 80 درجه بود و دو گروه دیگر در دما های 70و90 درجه آزمایش را انجام دادند

 

3-جذب آنها را  توسط  دستگاه اسپکتوفوتومتری با طول موج 306  بدست آوردیم که در واقع چذب سالیسیلیک آزاد شده را می خوانیم

 

4- داده های دو گروه دیگر را هم  گرفتیم و در یک جدول ثبت کردیم

 

5- با استفاده از منحنی جذب که در آزمایش قبلی بدست آوردیم  غلظت سالیسیلیک اسید را بدست آوردیم و با استفاده از آن به غلظت آسپرین باقی مانده رسیدیم

 

6- نمودار  Ln[A](غلظت آسپرین باقی مانده=(A را در مقابل زمان رسم کردیم

 

7- با استفاده از داده های  2 گروه دیگر  و شیب خط های رسم شده که همان k ثابت سرعت واکنش در دماهای مختلف بوده نمودار log(k)را در مقابل معکوس زمان بر حسب کلوین رسم کردیم

 

8-با استفاده ازمعادله بدست آمده از رسم منحنی مقدار k را در دمای 25 درجه حساب کردیم با استفاده از آن t90%  را حساب کردیم

 

9- با استفاده از رابطه آرینوس مقادیر Ea , Log A را بدست آوردیم

 

10-با استفاده از رابطه آرینوس مقدار  k رادر 25 درجه هم بدست آوردیم و با استفاده از آن t90%را حساب کردیم

 

11- تمامی محاسبات با استفاده ار اکسل انجام شد و نمودار های مربوطه رسم کردید

[ سه شنبه ششم تیر ۱۳۹۱ ] [ 14:28 ] [ مجید فاریابی ] [ ]

دانشگاه علو.م پزشکی کرمان

 پردیس بین الملل کرمان

فرم گزارشکار شماره 1                                                                  مجید فاریابی  

 تاریخ:1/2/1391    نام آزمایش :   رسم منحنی کالیبریشن     

 

نام مجهول: معادله  مقدار جذب سالیسیلیک اسید  در غلظت های مختلف برحسب  ppm               

 

جواب: y=.022x+.018       

تهیه محلول استوک: محلول سالیسیلیک اسید با غلظت 2/0 گرم در 100 میلی لیتر

1مقدار دقیق 2/0 گرم از SAرا بر می داریم و در یک  بالون ژوزه 100  حاوی HCl 1/0 نرمال می ریزیم  و توسط HCl 1/0نرمال  به حجم می رسانیم

تهیه محلول با غلظت های متفاوت ppm

 

محلول اول  :  10ppm                        

1. حجم  مورد نیاز از استوک:    25/0 میلی لیتر        2. در بالون ژوژه  50  و به حجم رسانی           3 حلال: HCl 1/0 نرمال

 

محلول دوم  :  20ppm

1. حجم  مورد نیاز از استوک:    5/0 میلی لیتر        2. در بالون ژوژه  50  و به حجم رسانی           3 حلال: HCl 1/0 نرمال

 

محلول سوم:  30ppm

1. حجم  مورد نیاز از استوک:   75/0 میلی لیتر        2. در بالون ژوژه  50  و به حجم رسانی           3 حلال: HCl 1/0 نرمال

 

محلول اول  :  40ppm

1. حجم  مورد نیاز از استوک:    10 میلی لیتر        2. در بالون ژوژه  50  و به حجم رسانی           3 حلال: HCl 1/0 نرمال

روش کار:

1-در ابتدا  یک محلول استوک از سالیسیلیک اسید  در اسید کلریدریک 1/0 نرمال تهیه می کنیم برای  این منظور  سالیسیلیک اسید به وزن دقیق  2/0 گرم را برداشته ودر یک  بالون ژوژه 100میلی لیتر  ریخته وبه آن حجم کافی از HCl 1/0 اضافه می کنیم و کمک حرارت آنرا حل کرده  و به حجم می رسانیم

2- در 4 بالون ژوژه 50 محلول های با غلضت های (10 ،20، 30 و 40 ) ppm با استفاده از محلول       استوک  تهیه می کنیم

3-جذب آنها را  توسط  دستگاه اسپکفوتومتر با طول موج 306  بدست می آوریم

4- داده های دو گروه دیگر را هم  گرفتیم و در یک جدول ثبت کردیم

 5- میانگین و SD وRSD را حساب کردیم

6- نمودار  میانگین جذب اسید سالیسیلیک را در مقابل غلظت رسم کردیم

7- معادله خط و R زا بدست آوردیم

 

[ سه شنبه ششم تیر ۱۳۹۱ ] [ 14:27 ] [ مجید فاریابی ] [ ]
سلام

دوستان عزیز بازهم  فصل امتحانات شروع شد و بازار گرم شایعات  ، دوستان بزرگوار شما  چند صباحی دیگر  دکتر این مملکت هستید ولی باز هم بعضی دوستان هنوز در افکار بچه گانه سیر می کنند و دنبال اسباب بازی هاشون می گردند و نمی دهند کسی با اونا بازی کند

 دوست عزیز اگر شما با هر معدلی هم که فارغ تحصیل شوید فرقی در میزان حقوق دریافتی شما ندارد و اینکه بهضی دوستان که جزوه خوبی گیر میارند و یا نمه سوالی و یه دیگران نمی دهند دنبال چی هستند و تو فکرشان چه می گذرد من نمی دانم

 و تعدادی هم هستند که همیشه توهم دارند که دیگران سوالات امتحان را داشتند  ودارند خصوصا اگر  حدس بزنند که نمره شون . حدود چند صدم از دیگری کمتر میشه ، اگر به خاطرات این چند ترم رجوع کنید بارها از این شایعات داشتیم  و همیشه هم بی اساس بودن   برای مثال امتحات میکروب   تجزیه و بیوشیمی  و .......


دوستان بجای تهمت زدن به دوستان خودتون  درس بخونید اگر جزوه کتاب و نمونه سوال  و یا مطلبی دارید که فکر میکنید به درد دیگران میخورد به همدیگر بدیم و همه باهم این چند ترم باقی مانده را تموم کنیم 

 وا ز این بچه بازی ها دست بردارید دکترهای آینده    ملت

[ دوشنبه پنجم تیر ۱۳۹۱ ] [ 17:41 ] [ مجید فاریابی ] [ ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

سلام . من مجید فاریابی دانشجوی رشته داروسازی دانشگاه علوم پرشکی کرمان هستم . و این یک وبلاگ علمی و آموزشی است .لطفاً برای دیدن مطالب هر نویسنده روی نام او در قسمت نویسندگان کلیک کنید.ممنون از بازدیدتون .
وبلاگ اختصاصی دانشجویان داروسازی پردیس بین الملل کرمان
امکانات وب